Noi Bai Airport Hotel

Khách sạn sân bay Nội Bài

Hanoi Airport Hotel

Hotel near Hanoi Airport

Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

Mã sản phẩm : #000310

lượt xem 531

lượt mua 0

Giá : Liên hệ

Tên sản phẩm: Phần Mềm Win Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core P73-07113

- Tùy chọn máy chủ Nano Server- Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)- Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM) - Host Guardian Service- Bộ chứa Windows- Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V- PowerShell Direct- Cập nhật lưu trữ- Chính sách lưu trữ QoS- Storage Spaces Direct (S2D)
- Tùy chọn máy chủ Nano Server- Ảo hóa lồng nhau (nested virtualization)- Máy ảo được bảo vệ (Shielded VM) - Host Guardian Service- Bộ chứa Windows- Hỗ trợ UEFI Linux trong Hyper-V- PowerShell Direct- Cập nhật lưu trữ- Chính sách lưu trữ QoS- Storage Spaces Direct (S2D)

 

Xem thêm

© Copy All rights reserved 2016 - Copyright by Khanhphuongpc.vn

Chat Facebook - Khanh Phuong